ტრანსპორტი

შანიძისა და ნიკოლაძის იურიდიულ ჯგუფს გააჩნია სატრანსპორტო სფეროში მოღვაწე კომპანიების იურიდიული მხარდაჭერის მრავალწლიანი ისტორია, მათ შორის არიან სარკინიგზო, საავტომობილო, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და ქალაქთაშორისი ტრანსპორტის წარმომადგენლები. ჩვენი გუნდის წევრებს აქვთ გამოცდილება და ფართო კვალიფიკაცია, წარმოადგინონ კლიენტები თავიანთი ბიზნეს ოპერაციების ყველა ასპექტში, მათ შორის სახელმწიფო რეგულირების მიმართულებით. იქიდან გამომდინარე, რომ სატრანსპორტო დარგი ექვემდებარება საკანონმდებლო მოწესრიგებას, ჩვენი გუნდი…

Details

სპეციალური სავაჭრო კომპანია

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, თუ თქვენ ან თქვენი კომპანია გეგმავთ საქონლის რეექსპორტის, საბაჟო საწყობში საქონლის შესყიდვის ან/და მიწოდების ოპერაციებს, მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლების მიზნით შეგიძლიათ, დააარსოთ საწარმო და მიიღოთ სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსი. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მინიჭების მიზნით, კომპანიამ უნდა შეავსოს შესაბამისი განაცხადი ან მიმართოს შემოსავლების სამსახურს. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია განიხილოს განაცხადი სტატუსის მინიჭების…

Details

იურიდიული დოკუმენტაციის შექმნა

შანიძისა და ნიკოლაძის იურიდიულ ჯგუფს აქვს იურიდიული დოკუმენტების შედგენის დიდი გამოცდილება, მათ შორის, კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მიმართულებით. ჩვენი მმართველი პარტნიორი ეკატერინე შანიძე მონაწილეობდა 2013 წელს “საქართველოს შრომის კოდექსში” განხორციელებული ცვლილებების შემუშავებაში. ჩვენი დამფუძნებელი პარტნიორი თამარ ნიკოლაძე ჩართული იყო კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის მემორანდუმის მომზადებისა და განხორციელების პროცესში. ჩვენი იურისტი ეკატერინე ბაკურაძე, ასევე, მონაწილეობას იღებდა სააღსრულებო სამართლის…

Details

საკორპორაციო და სამეწარმეო სამართალი

კორპორაციული და კომერციული სამართალი “შანიძის და ნიკოლაძის იურიდიული ჯგუფის” საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა. თქვენი ბიზნესის ზრდისა და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ჩვენ გთავაზობთ იურიდიულ კონსულტაციას კორპორაციული და კომერციული საკითხების ნებისმიერ სფეროში. ჩვენს გუნდს აქვს ყველა ტიპის კორპორაციულ და კომერციულ ოპერაციებში მონაწილეობის გამოცდილება, როგორც შიდა, ასევე, საერთაშორისო პლატფორმებზე. შანიძისა და ნიკოლაძის იურიდიული ჯგუფი დაგეხმარებათ მსგავსი გარიგებების დადებაში, მისი მომზადების ეტაპიდან – დასრულებამდე.…

Details