„შანიძისა და ნიკოლაძის იურიდიული ჯგუფის” პარტნიორებმა გაიარეს ტრენინგი FIDIC-ის ტიპის ხელშეკრულებების პრაქტიკული ასპექტების შესახებ

ჩვენი ჯგუფი ყოველდღიურად ზრუნავს განვითარებაზე, რათა ბიზნეს სექტორმა მიიღოს მაღალი ხარისხის ინოვაციური მომსახურება, ეს კი ისახება ორმხრივ მიღწევებსა და სამომავლო წარმატებაზე!  „შანიძისა და ნიკოლაძის იურიდიული ჯგუფის პარტნიორებმა გაიარეს ტრენინგი FIDIC-ის (International Federation of Consulting Engineers) ტიპის ხელშეკრულებების პრაქტიკული ასპექტებისა და ძირითადი გამოწვევების შესახებ. ტრენინგი მიმდინარეობდა სასტუმრო შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასში 3 დღის განმავლობაში. ტრენინგის…

SNLG-ის მიერ მოგებული კიდევ ერთი საქმე!

„შანიძისა და ნიკოლაძის იურიდიულმა ჯგუფმა“ წარმატებით დაასრულა კიდევ ერთი დავა, რომელსაც განიხილავდა საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი (GIAC). ამჯერად ჩვენი იურიდიული კომპანია იცავდა და წარმოადგენდა მოსარჩელის, უცხოეთში რეგისტრირებული კომპანიის, პოზიციას. დავის საგანი გამომდინარეობდა ნასყიდობის ხელშეკრულებიდან, რომლის მიხედვითაც მოპასუხემ (გამყიდველი) აიღო ვალდებულება მიეწოდებინა საქონელი მოსარჩელისთვის (მყიდველი) დათქმულ დროსა და ადგილას. მოპასუხის მხირად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო…